Със свое решение ОИК - Мездра освободи Елисавета Тодорова като председател на комисията и Венелин Нинов като член на СИК. Със същото решение, Венелин Нинов се назначава за председател, а неговото място като член ще заеме Таня Цанова.

Решението е взето след постъпило заявление от упълномощен представител на ГЕРБ-СДС, с което се предлага извършването на замени на вече назначени членове на 32-ра избирателна секция в Община Мездра.

Стана ясно също, че е одобрен графичния файл с предпечат на хартиената бюлетина, както нейния тираж. За произвеждането на изборите ще бъдат отпечатани 300 броя бюлетини.

Общинската избирателна комисия упълномощи заместник - председателите Камелия Татарска и Марин Маринов да присъстват при предаването на отпечатаните хартиени бюлетини, да приемат отпечатаните бюлетини съвместно с упълномощените представители на Общинска администрация, да получат устройствата за видеонаблюдение, както и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до определеното помещение за съхранение под охрана на МВР.