© СЗДП-Враца

Децата от екоклуба бяха запознати с професията на лесовъда и какви грижи полага той за гората. Нагледно това бе представено със занимателната игра „Лесовъд“, в която учениците научиха, как под влияние на естествените процеси дъжд и вятър се осъществява естественото възобновяване на гората.

Подрастващите разбраха защо се провеждат отгледни и санитарни сечи, за да може да расте здрава и устойчива гора. Зам. директорът, инж. Веселин Йотов, демонстрира измерване на дървета с висотомер и клупа, като даде възможност на учениците сами да се докоснат до тази дейност. Освен това те разбраха как се определят годините на едно дърво по броя на пръстените в стеблото.

Заниманията продължиха с лекция от инж. Христина Методиева за приликите и разликите на иглолистните дървесни видове смърч, ела и черен бор, с играта „Тайни торбички“ за вредните и естествени предмети в природата и с играта „Имам раница, пълна с…“, в която децата си припомниха какво е необходимо да вземат със ебе си, когато отиват на излет в гората.

Инж. Йотов обърна внимание на момента, когато някой може да се изгуби и какви действия трябва да предприеме, за да бъде открит от своите близки. Урокът завърши с подаръци – сред нещата учениците получиха по една книга „Горска екология“, която да има бъде полезна в часовете на еко клуба.

© СЗДП-Враца