© БТА

"Радващо е, че при пороите не пострадаха хора, но има засегнати и частни имоти. Общината е описала щетите и ще търси средства за преодоляването им от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии към Министерския съвет.

Най-голяма част от средствата ще бъдат за възстановяване на настилките по улиците", уточни кметът.

В момента в Берковица, Бързия и квартал „Раковица“ все още се отводняват къщи и се разчистват наноси от улиците и дворовете.