След 19 юли ще стане ясен новият административен ръководител (председател) на Районен съд - Мездра. Тогава във Висшия съдебен съвет (ВСС) ще се проведе събеседване с единствения кандидат, подал документи за участие в откритата процедура за заемане на длъжността, която бе обявена през месец май от ВСС - районен съдия Иванка Кожухарова. На събеседването Кожухарова трябва да защити своята концепция за стратегическо управление на мездренския Районен съд.

Иванка Кожухарова има богат професионален юридически опит. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски”, работи в системата на съдебната власт повече от 26 години. Била е последователно младши съдия в Окръжен съд - Враца (1990-1991 г.) и районен съдия в Районен съд - Мездра (от 1991 г. досега). През 1999 г. е повишена на място в ранг "Съдия в Апелативен съд”.

Според становището на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС съдия Иванка Кожухарова "спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества за заемане на длъжността административен ръководител - председател на Районен съд - Мездра”.

Мандатът на сегашния председател на Районния съд - Пенка Петрова, която оглавява институцията два последователни мандата (от 2006 г.), изтича на 15 юли.