Идеите са част от проектите за промяна на системата за медицинската експертиза, които трябва да изготвят социалното и здравното министерство съвместно с НОИ, НЕЛК и организациите до 31 октомври. На тази база през 2018 г. ще се разработят необходимите законодателни промени. Окончателният им вариант все още не е готов, но предложенията до този момент разтревожиха хората с увреждания.

Източник: 24 часа