Още в петък изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков обяви, че сметките на клуба са запорирани, но че сините няма да имат проблем с получаването на лиценз за следващия сезон.

От Агенцията уточниха, че до новите разговори с Левски се е стигнало заради заради неизпълнени условия по старото споразумение от 2019 година. Огромната сума е формирана от ненаправени плащания като данък добавена стойност, данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, задължителни осигурителни вноски и предоставени за принудително събиране в НАП вземания на Столична община за местни данъци и такси.

За всички клубове-длъжници от страна на НАП вече са предприети действия за обезпечаване и събиране на задълженията. Един от тях, който не е уточнен, е поел ангажимент за плащане на дълга в пълен размер до края на март, обявиха от Агенцията.

От Ботев (Враца) са разкрили, че задълженията на клуба ще бъдат погасени до края на календарната година, както и че имат сключен договор с НАП и план за погасяването на сумата.

Източник: sportal.bg