През 2024 г. Министерство на здравеопазването ще продължи изграждането на необходимата инфраструктура по проект Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ, част от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Това каза министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ от Враца Деница Симеонова. Питането беше свързано с неосъществения ремонта на Спешно-приемното отделение в МБАЛ-Враца.

Проф. Хинков припомни, че Министерството на здравеопазването изпълнява проекта, чиято основна цел е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ. Проектът е с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и част от него включва обновяване и модернизация на сградния фонд в 235 обекта от системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна.

По думите на министъра е била проведена обществена поръчка за Спешното отделение в МБАЛ-Враца и на 28 май 2021 г. е сключен договор за извършване на строително-монтажни работи. Реализирането на договора обаче се оказало невъзможно заради пандемията и извънредната епидемична обстановка.