Отпуснатият бюджет е около 10 млн. лева по модул на Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда".

С финансиране по програмата училищата са закупили учебна литература за изучаване на чужди езици, художествена литература, сборници и речници, стенни карти, табла и атласи, портрети на революционери и писател, тематични фототапети, съобразени с изучавания учебен предмет, с тематични ученически маси.

Направени са и нови кабинети по интереси в 117 училища и Центрове за специална образователна подкрепа.

За поредна година училищата проявяват интерес и към създаването или обновяването на училищни библиотеки или кътове за четене, съобщават още от МОН.

Целта е библиотеките и кътовете за четене да се превърнат в места за насърчаване мисленето, въображението и творчеството, като част от учебния процес. Училищата с нови училищни библиотеки или кътове за четене са 331, а проведените в тях инициативи, които също се финансират по програмата, са 1 233.

Целта е да се създаде качествена учебна среда, която да стимулира въображението и творчеството.