При обикса у момичето униформените открили още една сгъвка от жълт полиетилен, съдържаща амфетамин, със съдържание 0,8% с нето тегло 0,423 гр. на стойност 12,69 лв. и втора сгъвка от зелен полиетилен с амфетамин с тегло 0,527 гр. на стойност 15,81 лв., които спадат към високорисковите наркотични вещества.

Съдът е наложил на непълнолетната административно наказание "Обществено порицание", което да се изпълни чрез публикуване в местния печат.