Началото на обекта е при 94 км след село Благово в посока Монтана, а краят - при 101 км в Северната промишлена зона на Монтана, при пътния възел с обходния път на града. С изпълнението на проекта ще се възстановят технико-експлоатационните характеристики на отсечката, като се осигури оптимална скорост на движение и повишаване безопасността на движение.

Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка, уширяване на пътното платно в стеснените участъци до достигане на габарита на пътя. Ще бъде укрепен участък от 120 м със свлачищен процес при 95 км, в непосредствена близост до язовир "Чернила". Основно ще се ремонтира и моста при 98-ми км над река Огоста и ж. п . надлеза при км 100, с дължина 64 м.

Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 5 549 515 без ДДС, а срокът за изпълнението им - 12 месеца. Оферти могат да се подават до 13 януари 2020 г. Прогнозната стойност за изпълнение на строителния надзор е 175 465 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 20 януари 2020 г.