"Досегашната ми работата беше много напрегната и отговорна, прецених, че така е по-добре за мен и моето здраве, на новата ми работа се чувствам значително по-спокойно”, сподели пред MediaNews Вилма Иванова. Благодарна съм на кмета Генади Събков, че прояви разбиране и веднага удовлетвори молбата ми.” По неофициална информация основната причина за нейното напускане е "несработване” със секретаря на общината Севдалина Джамбазка.

Вилма Иванова зае длъжността директор на Дирекция "Административно обслужване" в края на 2016 г. след като спечели обявения от Община Мездра конкурс за държавен служител. В съответствие с действащата административна структура на Общинската администрация тя изпълняваше и функциите на главен счетоводител на общината.

Веднага след напускането на Иванова кметът на Мездра обяви конкурс за вакантната длъжност. Кандидатите за директор на Дирекция "Административно обслужване" трябва да имат придобита образователна степен "Магистър" и най-малко четири години професионален опит или присъден най-малко III младши ранг на държавен служител. Крайният срок за подаване на документите е 2 март в Центъра за информация и административни услуги на гражданите. Конкурсът ще се проведе в два етапа - тест и интервю с кандидатите.

Междувременно стана ясно, че още един ръководен кадър с дългогодишен опит е на път да каже "Сбогом" на кметската администрация. Ръководителят на Археологически комплекс "Калето" в Мездра инж. Димитър Павлов е подал предизвестие за напускане, което изтича на 6 март. Той си е намерил значително по-добре платена работа във водеща компания за производство на автомобилни компоненти в Ботевград.