Документи за участие в конкурса за директор на Дирекция "Административно обслужване" подадоха трима кандидати - главният счетоводител на Общината Вилма Иванова, Ина Цолова и Елза Тодорова. Поради непредставено заверено копие от документ, удостоверяващ професионален опит от 4 години или придобит III младши ранг за държавен служител, каквото бе едно от изискванията за заемане на тази длъжност, двама от кандидатите - Цолова и Тодорова, не бяха допуснати до участие в конкурса от комисията с председател Севдалина Джамбазка, секретар на Община Мездра.

Конкурсът се проведе в два етапа - тест и интервю, на които единственият кандидат, допуснат до участие - Вилма Иванова, събра 49 точки на теста, а на интервюто получи оценка Добър 4.22. Нейният окончателен резултат, формиран с коефициент, е 61.66 т.

В другия конкурс - за заемане на длъжността началник на отдел "Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки", документи подадоха също трима кандидати: сегашният началник на отдела Диана Павлова, Генади Тодоров и Ина Цолова. Поради непредставено заверено копие от документ, удостоверяващ най-малко четири години професионален опит или придобит III младши ранг за държавен служител, и тримата кандидати не бяха допуснати до участие в конкурса.

Въз основа на това комисията предлага на кмета на Община Мездра да прекрати обявения конкурс за началник на отдел "Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки".