Скално образувание с площ 123,3 ха, което се намира в землището на с. Люти брод, община Мездра. Хилядолетия наред р. Искър се е врязвала в Старопланинската верига и е създала живописния Искърски пролом. Голямата твърдост на белите варовици и тяхното бавно рушене е направило възможно образуването на изключителния природен феномен Ритлите.
Огромните каменни ребра, които започват почти от нивото на реката, наподобяват ритли на волска кола. Скалните стени са почти вертикални и са изградени от варовикови долнокредни пластове. Високи са 60-80 м, а дебелината им се от 260 до 650 см. Между зъберите им личат останки от стари крепостни стени. Ритлите са обявени за природна забележителност с национално значение със Заповед N:9733/27.05.1938г. на Министерски съвет.