Наследник на Районния пионерски дом, създаден в гр. Мездра през 1969 г. В сегашния си вид функционира от 1996 г. Понастоящем развива следните извънкласни форми: Вокална група „Wings”, Мажоретни състави, литературен кръжок, кръжокци по приложно и изобразително изкуство, спортни секции по спортна и художествена гимнастика.
В тях са обхванати повече от 200 ученици от I до XII клас.