118 от гласувалите или 12.23% смятат, че той се справя добре, а 78 (8.08%), че не е това, което са очаквали. Други 55 читатели (5.7%) са отговорили, че има още какво да се желае, 32-ма (3.32%) - че не ги интересува, а 24-ма (2.49%) имат по-скоро положително мнение.

Анкетата е проведена през периода 21 ноември 2016 г. - 3 януари 2017 г. и няма претенции за представителност, а дава само информация за нагласите на читателите на MediaNews.