Началникът на просветната институция представи обективните данни от националните външни оценявания за IV, VII и X клас и държавните зрелостни изпити.

Според тях, по български език и литература четвъртокласниците от област Враца се нареждат на 14 място в страната, а по математика – на 26.

При кандидат-гимназистите резултатите по български език и литература са близки до миналогодишните, които им отреждат 16 място, а по математика – 24-то. 333-ма ученици са получили под 30 точки по БЕЛ и 933-ма по математика.

Данните за НВО в Х-и клас сочат, че по БЕЛ област Враца заема 18-о място, а по математика – 26-о.

Резултатите от ДЗИ по български език и литература също са близки до предишните с малка разлика по-ниски, което нарежда областта на 22-о място.

Лорета Колева допълни, че ще бъде направен задълбочен анализ на училищно ниво – изводи, причини (ученици, учители, училищни политики), според който ще се предприемат необходимите действия.

Лорета Колева обясни, че заявленията за участие в първи, трети и четвърти етап на класирането ще се подават само в електронен път на адрес https://inforiem.mon.bg, като подаването на заявлението може да става по всяко време на денонощието.

Тя обърна внимание, че заявленията се подават в училищата гнезда. За родители и ученици, които срещат затруднения по различни причини, могат да получат съдействие и в училището, в което ученикът е получил основно образование. Началникът подчерта, че в Регионално управление по образованието ще се приемат заявление само в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др.

Тя препоръча на кандидат-гимназистите да посочват повече желания, като обърна внимание, че кандидатстването става за конкретна паралелка. Срокът за подаване на документите за участие в първи етап на класирането е от 5 до 7 юли включително, като резултатите ще бъдат обявени до 12 юли. Записването на приетите ученици е до 17 юли. В същия срок ученикът може да подаде заявление за участие във втория етап, ако е класиран по второ или трето желание. Тези, които не се запишат или не подадат заявление за второ класиране до тази дата, губят мястото си от първия етап.

Неприетите ученици участват във второ класиране служебно, като резултатите ще бъдат обявени до 19 юли, а записването става до 24, след което мястото се губи.

Заявленията за трето класиране се подават от 26 до 27 юли, а до 31 се обявяват списъците с приетите ученици, а записването е на 1 и 2 август. За четвърто класиране документи се подават на 7 и 8 август, а до 10 се оповестяват резултатите. Записването става от 11 до 14 август. Незаетите места се допълват до 10 септември.