Домакинствата, които получават помощ, са определени след анкета, в която всеки е посочил семейно положение и доход. Служители на общинската администрация, кметските наместници и доброволци са съдействали за проучването, за да могат да се определят групите, които имат нужда от тях.

Потребителите, които ще получат пакет с хранителни продукти, са 299 в община Мездра. Най-много уязвими лица, които са одобрени за социалното подпомагане, са в село Долна Кремена – 54, град Мездра и село Боденец – 53. Останалите села, в които има хора, които ще получат пакет с хранителни продукти, са Крапец – 34, Моравица – 30, Горна Кремена – 19, Елисейна – 15, Ослен Криводол – 14, Брусен – 10, Върбешница – 6, Крета – 5, Руска Бяла – 4 и Ребърково – 2.

Всеки пакет съдържа леща, боб, брашно, макарони, олио, грах, консерви, ориз, захар, маски и дезинфектанти.

В село Долна Кремена продуктите раздаде заместник-кметът на Община Мездра Нели Минева, която е част от координационния екип към програмата „РОМАКТ”.