Срещата бе открита от заместник-областният управител Мирослав Комитски, който отбеляза, че на срещата не присъства кметът на Мездра Генади Събков, което е притеснително и предполага незаинтересованост към проблемите на хората.

Представителите на ЧЕЗ настояха срещата да се проведе при затворени за медиите врати, но все пак подсказаха, че са тук, за да търсят ефективно решение на проблема.

Припомняме, че преди две години по същите причини беше предизвикана проверка в региона лично от министъра на енергетиката Теменужка Петкова, на която от "ЧЕЗ Разпределение България" представиха подготовката за есенно-зимния сезон в община Мездра.

От компанията тогава изтъкнаха, че през 2016 г. са направени инвестиции за над 200 000 лв. в подобряване на електрозахранването за осемте села в общината, че е извършен ремонт на възлова станция "Елисейна“ и реконструкция на електропровод с възможност за алтернативно захранване, че е извършена цялостна подмяна на изолацията на съоръженията и е въведен в експлоатация нов, последно поколение дистанционно управляем апарат, за бързо локализиране и отстраняване на евентуални аварии по електропровода.

Месец след посещението на министър Теменужка Петкова и направената от нея проверка беше проведена работна среща, с цел да се установи има ли ефект от ремонтите дейности, извършени от ЧЕЗ. Още тогава стана ясно, че въпреки предприетите мерки от "ЧЕЗ Разпределение България” за подобряване на електрозахранването на населените места от района на Искърското дефиле, проблемът остава нерешен, както и сега - 2 години по-късно.


По време на днешната срещата, представителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД са пояснили, че в инвестиционната програма на дружеството е заложена цялостна модернизация на възлова станция "Елисейна", включително подмяна на стълбове, изолатори и проводници. От месец април ще стартира и монтаж на още дистанционно управляеми комутационни апарати, с цел повишаване на надеждността на електрозахранването и намаляване на времетраенето на прекъсванията при евентуални повреди по електропровода. Ще бъде извършена термовизионна и ултразвукова диагностика на всички съоръжения по електропроводите линии.

От своя страна дружеството е поело ангажимента да осигурява необходимата готовност да отстрани своевременно евентуални забележки и да поддържа пряка и по-тясна връзка с кметовете на населените места.