Подобрение има, но честото спиране на тока по няколко пъти на ден, извън плановите прекъсвания, продължава, споделиха селските управници. Потърпевши от това са както битовите абонати, така и местният бизнес, който търпи сериозни загуби. Опасенията са, че със застудяването на времето авариите по мрежата, респективно прекъсванията на тока, ще се увеличат, особено с настъпването на зимата.

Участниците в дискусията се обединиха около становището, че за кардиналното решаване на този проблем е необходимо качествено да се подобри електрозахранването на селата от района, което се осигурява от 20-киловолтовия въздушен електропровод "Рашов дол”. За целта селските кметове настояват да се възстанови подстанцията в Елисейна или да се изгради нова възлова станция, която да „радели” напрежението по дългия 110 км електропровод.

Явор Хайтов се ангажира да информира писмено министър Петкова и ръководствата на ЧЕЗ и на дъщерното дружество на НЕК - Елетроенергийния системен оператор, с исканията на кметовете на засегнатите села, както и да инициира среща с ръководството на "ЧЕЗ Разпределение България” за набелязване на конкретни мерки за окончателно решаване на този проблем.

Селските кметове потърсиха съдействие от Хайтов за решаването и на други проблеми, като например ограничаване на скоростта на движение през населените места от Дефилето чрез монтирането на т. нар. "спящи полицаи”, ремонт на обходния път Ребърково - Люти дол, който е в окаяно състояние и укрепване на свлачището на международния път Е-79 в района на Ребърково. Врачанският депутат пое ангажимент да отправи питания към отговорните институции за решаването на тези проблеми.