Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите всеки работен ден в сградата на Общинската администрация, в деловодството на ОбС, публикувани са и на сайта на Община Мездра: http://download.mezdra.bg/uploads/2011/09/Godishen_otchet_2017.pdf

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: obsmezdra@gmail.com, както и в деловодството на Община Мездра.