Данните за усвояването на европейските средства са от модула за управление и отчитане на проекти ИСУН.

Общият бюджет на програмата за храни е 411 милиона лева. От него, към края на миналия месец, реално разплатените са 145 милиона лева, а договорените от целия ресурс - 72 на 100.

След правителственото решение от миналия месец управляващият орган на програмата може да наддоговори 15 на 100 от бюджета, като така от 1 юли вече е увеличена ставката по програмата "Топъл обяд".

Дневно вече се плащат 3,64 лева, а обядът стига всеки работен ден до почти 70 000 нуждаещи се.

До края на този месец продължава кампанията за раздаване на над 457 000 пакета с 2 вида месни консерви и 9 вида хигиенни материали. Те ще достигнат до над 618 000 хора в затруднена ситуация и членовете на техните семейства.

Предстои Агенцията за социално подпомагане да обяви обществената поръчка за закупуване на стоки от първа необходимост за посрещане на новородени бебета у дома. С тях ще бъдат подкрепени семейства, които изпитват затруднения да осигурят условия за ранно детско развитие на новородените или има установен риск от изоставяне на бебето.