Сериозни резерви към някои от констатациите в годишния отчет изразиха Георги Валентинов от коалиция "Народен съюз" и Николинка Кътовска от ПП АБВ. От опозицията отново обвиниха кмета в некоректност при представяне на финансовото състояние на общината, наследено от предишната управа и апелираха да не манипулира хората с размера на задълженията по проекта за "водния цикъл”.

В крайна сметка след едночасови дебати годишният отчет бе приет с 15 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържал се”. Против гласуваха двама от съветниците от „Народен съюз”, въздържаха се тези от АБВ.

Останалите по-важни решения, взети на сесията:

* Поради подадената оставка от съветника Данаил Димитров (БСП Лява България) местният парламент избра за заместник-председател на Общинския съвет социалистката д-р Митка Лечева. По същата причина за председател на ПК по образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности бе избрана Наталия Христова (БСП Лява България);

* Съставът на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права” беше допълнен с още един член, като в нея влезе председателят на съвета Яна Нинова (ГЕРБ);

* Приети бяха отчетите за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост през миналата година и за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г., както и доклад за дейността на "Екопроект” ЕООД- Враца;

* ОбС даде съгласие за целево използване на част от събраните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на мултифункционален камион и на контейнери за смет за нуждите на населените места в община Мездра в размер до 180 хил. лв.