При откриване на заседанието областният управител напомни, че постигнатото до момента развитие в областта на образованието трябва да продължи и да се надгражда, като осигурява дълготрайна устойчивост на системата и отговор на предизвикателствата в бъдеще. Донкинска подчерта, че за поредна година организирането и реализирането на държавния план-прием трябва да бъде съобразено с балансираното съотношение между профилираните и професионалните паралелки, както и с ориентиране и насочване на учениците към специалности и професии, които ще им позволят ефективно реализиране на пазара на труда.

Началникът на Регионално управление на образованието – Враца Лорета Колева представи предложението за държавния план-прием, който през учебната 2024/2025 година ще се осъществява традиционно в общо 33 училища на територията на област Враца.

Общият брой на паралелките за следващата година е 61. Близо 75,41% от тях, или 46 ще бъдат с професионална насоченост, като 3 от тях са защитени, а с очакван недостиг – 21,5, останалите 15 ще бъдат профилирани.

С общо 37 STEM профилирани и професионални паралелки се цели и осигуряване на достатъчно места за ученици, които да се обучават.

Пет са новите специалности за гимназистите: половин паралелка в ПГО „Е. Багряна“ – Бяла Слатина - Хлебар-сладкар, Производство на хляб и хлебни изделия; в ПГ „Васил Левски“ – Мездра – по половин паралелка: Системен програмист, Системно програмиране; Строителен техник, Транспортно строителство и Техник по железопътна техника, Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника. В СУ „Христо Ботев“ – Оряхово нова специалност е Сътрудник социални дейности, Социална работа с деца и семейства в риск.

Предстои държавният план-прием за учебната 2024/2025 г. за област Враца да бъде утвърден от Министерството на образованието и науката до края на месец март 2024 г.