Припомняме, че Общинската избирателна комисия (ОИК) - Мездра прекрати пълномощията на кмета на село Крета Васил Дацов, и уведоми Централната избирателна комисия (ЦИК). Причината е непрекратената дейност на Дацов като търговец и управител на две търговски дружества.

Последва обжалване срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Мездра от страна на Дацов, но Административен съд – Враца отхвърли жалбата му като неоснователна.

Във връзка с това Централната избирателна комисия (ЦИК) излезе с решение, с което предложи на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на село Крета, община Мездра.