Премиерата уважиха любители на поезията, колеги и приятели на авторката, която е главен експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра и председател на Литературен клуб „Христо Ботев”.

„Къси форми“ е един личен литературен експеримент в два „тома“, който, освен че постави пред мен нови предизвикателства, ми достави и искрено удоволствие, сподели при представянето на „Къси форми-I” Светла Дамяновска.

Първата книга беше издадена от Книгоиздателство „Медиа груп“ - Враца, чийто дизайнер Калин Младенов обработи професионално проекта за корица и тяло (направен от мен и от сина ми Владимир Дамяновски), а Тодорка Василева внимателно коригира текстовете. Но излизането на книгата в този впечатляващ вид нямаше да бъде възможно без бдителния надзор на Иво Йорданов. Благодаря на всички, които допринесоха за появата на тази поетична книга - създаването й е мое дело, но раждането й е сериозна екипна работа."

"Проектът на Дамяновска „Къси форми“ изследва възможностите и предизвикателствата на микропоезията и микропрозата, подчерта Павлина Русева, главен библиотекар в НЧ „Просвета 1925“ и секретар на Литературен клуб „Христо Ботев“. В първата от двете книги - „Къси форми-І“, Светла Дамяновска е събрала различни по вид микропоетични форми - класическо и свободно хайку, апева, гогьоши, гогьоши-рен, танка и ренсаку. Разбира се, за удобство на читателите тя е обяснила особеностите им в предговора. Повечето от тях са древни източни поетични форми, които имат своя модерен световен еквивалент. Спазвайки изискванията на тези екзотични поетични еталони, Дамяновска е създала образци, в които е претворила дълбоко български теми. А постигането на красива хармония между форма и съдържание е било нейното творческо предизвикателство."

Тодорка Василева очерта най-характерните особености на поетичните форми апева, гогьоши, гогьоши-рен, танка и ренсаку, класическо и свободно хайку, а Светла Дамяновска прочете избрани свои творби от „Къси форми-I”, създадени в стилистиката на тези кратки литературни жанрове: „Българска фолклорна поема от 11 апеви“, „Роден край“, „Танка календар на масовите български традиции“, „Три ренсаку за българския фолклор“ - „Ренсаку за народната музика“, „Ренсаку за черната севда“ и „Ренсаку за късмета“, „10 класически хайку за щъркелите“ и поемата от тристишия „Капки кафе“.

От името на Община Мездра Седефка Петкова, главен експерт „Култура, спорт и туризъм“, поздрави Светла Дамяновска за новата й поетична книга и й подари букет цветя. За финал авторката подари на присъстващите по един екземпляр от „Къси форми-I” и раздаде автографи.