Лот 1 е от км 174.800 до км 194.122. Индикативната му стойност е 123 000 000 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение се предвиждаше да бъда 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.

Лот 2 от км 161.367 до км 174.800. Индикативната му стойност е 178 800 000 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство. В рамките на поръчката следваше да се актуализира техническият порект за лот 2, да се изработи технически проект за участъка от км 172+000 до км 174+800 - обход на с. Люти дол, да се актуализира проекта за реконструкция на мрежи и съоръжения и други.

Направлението Видин - Ботевград (167 км) е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма". С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

Решението за изграждането на пътя Видин - Ботевгред беше взето на оперативно заседание на Министерския съвет на 7 март 2018 г.: "Пътят Видин - Ботевград ще бъде завършен до декември 2021 година, а най-тежките участъци ще са готови до края на 2020 г."

Етапи в проекта Видин - Ботевград:
- Етап 1 "Видин - Димово" - с дължина 35.7 км,
- Етап 2 "Димово - Бела - Ружинци" - с дължина 22.3 км,
- Етап 3 "Ружинци - Монтана" - с дължина 40.3 км,
- Етап 4 "Монтана - Враца" - с дължина 28.7 км,
- Етап 5 "Враца - Мездра" - с дължина 9 км - рехабилитация,
- Етап 6 "Мездра - Ботевград" - с дължина 33 км.

Общата стойност на проекта Видин - Ботевград е 1.6 млрд. лв.

Източник: infrastructure.bg