Повод за прекратяването е дейността на Дацов като търговец и управител на две търговски дружества.

„В едномесечен срок от полагане на клетвата по чл.32 ал.1 ЗМСМА/13.11.2023г./ Дацов не е изпълнил задълженията си по чл.41 ал.3 ЗМСМА, и не е предприел никакви действия за прекратяване на дейността му като търговец и управител на търговски дружества, нито в същия срок е уведомил ОбС Мездра и ОИК Мездра за подобни предприети действия“, пише в решението на ОИК.

Въпреки представеното възражение от негова страна ОИК Мездра намира, че са налице предпоставки за предсрочно прекратяване пълномощията на му на основание чл.42 ал.3 вр.чл.41 ал.3 вр.ал.1 ЗМСМА.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 ИК във връзка с чл. 42, ал. 5 ЗМСМА пред Административен съд Враца, в 7-дневен срок от обявяването му на интернет страницата на ОИК и на общодостъпното място, определено с решение на ОИК.

Припомняме, че Васил Дацов бе избран за кмет на Крета на първия тур на местните избори през октомври с 58% от гласовете.

Частични избори ще има и в село Люти брод, поради настъпила смърт на кмета Николай Николов.

Новоизбраният кмет е починал на Бъдни вечер, а късно снощи от Общинската избирателна комисия в Мездра излязоха с решение за прекратяване на пълномощията му.

От ОИК-Мездра са уведомили Централната избирателна комисия, като са изпратили копие от решението си, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.