Проектът предвижда направата на две подпорни стени и изравняване на терена, който се намира на кръстовището на улиците "Христо Ботев“ и "Георги Димитров:. Върху терена предстои да бъде изградено футболно игрище с размери 19,2х32 м, ограда, трибуни и помещение за съхраняване на спортен инвентар.

Присъстващите предложиха да се проектира пешеходна алея, която да свързва двете улици, външна чешма за питейни нужди, осветление на площадката, както и да се увеличи зоната за трибуни.

Възложителят на проекта - Община Мездра, има задължението да осигури вода за питейни нужди от водопроводната мрежа на "ВиК"-а, както и условия за присъединяване към електропреносната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България", като предвиди достатъчна мощност за осветление и захранване на площадката.

Направените предложения ще бъдат включени в инвестиционния проект.