Веднъж св. Тимотей умъртвил грамадна змия, която се била поселила в една пещера, обградена с кипарисови дървета, и причинявала огромни беди на хората и животните. Тази змия светият умъртвил, като хвърлил в нейната паст покрова, с който се покрива осветеният самун (Агнеца). Друг път той изцелил един цар, на име Арита, който страдал от тежка болест.

По същия начин той възвърнал към живота и една кралица и я обърнал от мрака на идолослужението към светлината на същинската религия. Освен това свети Тимотей, чрез дадения му от Бога дар, лекувал различни болести и направил много чудеса.

Със своята проповед той просветил цялото си паство и обърнал доста невярващи към Христа. По времето на император Юлиян Отстъпник (361-363),който му забранил да проповядва в името на Иисуса Христа. Но свети Тимотей не се подчинил на разпореждането на нечестивия и незаконен цар и без боязън продължавал да прави това, което му подобавало като на християнски свещеник - да поучава и да проповядва на народа.

А когато император Юлиан още веднъж разбрал, че свети Тимотей храбро продължавал да проповядва за Христа, се разгневил и изпратил при него главорез, с цел да отсече главата на светията в тъмницата.

След смъртта на свещеномъченика, вярващите взели неговото свето тяло и го погребали с чест, а неговите мощи продължавали да лекуват и да правят чудеса.