С оглед неефективното управление и координация на процесите, свързани с организацията на дейности за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите, се предлага преобразуване на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" чрез отделяне на дейностите по управление, координация и контрол на трансплантациите в България в самостоятелен държавен компетентен орган - Изпълнителна агенция по трансплантация.

Създава се ясна и конкретна нормативна регламентация за регистрация на втори и следващ адрес на лечебните заведения. Облекчава се и процедурата по издаване на удостоверение за лекари, работещи в болничната помощ, които регистрират индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ. Законопроектът предвижда и създаването на единен електронен регистър на лечебните заведения, който ще се поддържа от Министерство на здравеопазването.

Предвижда се и възстановяване на акредитацията на лечебните заведения като процес, насочен към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на възможностите за обучение на студенти и специализанти, постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските специалисти и гражданите.