В деня на проявата ще бъде преминат маршрут в района на с. Долно Озирово с обща дължина на прехода от 8 км при малък наклон на терена. По време на разходката ще могат да бъдат наблюдавани белоглави и черни лешояди, както и други интересни видове птици обитаващи района.

От Природния пак напомнят на желаещите, че трябва да са с подходяща екипировка - подходящи обувки и облекло за планински терен, дъждобран - при прогноза за дъжд, вода, лека храна, бинокъл - при възможност.

Белоглавите лешояди са едни от най-големите птици, които се срещат на територията на ПП „Врачански Балкан” с размах на крилете около 2, 70 метра. Този вид е включен в Червената книга на Р България и ПП „Врачанския Балкан“ е едно от малкото места, където той може да бъде наблюдаван в нашата страна. Белоглавият лешояд е възстановен като гнездящ вид в този район, благодарение на усилията на ДПП Врачански Балкан, Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици, които работят по различни проекти от 2004 г. до момента.

Черните лешояди са освободени по проект в ПП „Врачански Балкан“ през 2020 г. и 2022 г. Това е един от най-редките видове хищни птици в Европа, като черният лешояд е видът с най-голям размах на крилата- до 2, 95 м. Видът е включен в Червената книга на Р България и ПП „Врачанския Балкан“ е едно от малкото места, където той може да бъде наблюдаван у нас. През 2021 г. тук се сформира двойка черни лешояди, която през 2022 г. успешно гнезди в Западна Стара планини. Това е първото гнездене на черни лешояди в Западна България след повече от 70 год. прекъсване.

Международният ден на лешоядите има за цел да повиши информираността на широката общественост относно проблемите и нуждата от опазването им. Лешоядите са почитани от хората още от дълбока древност. Неуморни санитари и любящи родители, тези небесни господари са запленявали човешкото съзнание векове наред, а днес те са на път да изчезнат от лицето на Земята.

За връзка - Георги Стоянов, тел. 0878734503

За пътуващите с кола, с. Долно Озирово се намира на около 25 км от гр. Враца, 25 км от гр. Монтана, 25 км от гр. Берковица, 10 км от гр. Вършец и около 100 км от гр. София.

Тази година заради коронавируса, походът се провежда при спазване на необходимите епидемиологични мерки и е безплатен за всички участници.