ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми читалищни дейци,

Скъпи самодейци,

Поздравявам Ви по случай 1 март - Ден на самодееца и на любителското художествено творчество!

Денят на самодееца е празник на всички, които посвещават своето време и сили, за да работят за запазване на българските традиции и за които най-голямата награда са аплодисментите и радостта в очите на хората.

А читалищата са средища на самодейността, школи за патриотизъм и българщина. Те приобщават децата и младежите към красотата на писаното слово, учат младите хора на народните обичаи, вярвания, музиката и танците на родния край, грижат се за културната приемственост.

Нека да пребъде стремежът Ви към укрепване на културната и историческа памет на община Мездра! Да са плодоносни усилията Ви за развитие!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра