Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 16,9%, образованието – 14,2%, търговията – 12,4%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,5%, държавното управление – 4,9%, хуманното здравеопазване и социалните дейности – 4,7%, строителството - 4,5% и др. В страни от Европейския съюз работа 1185 безработни са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда.

Според данните 302 безработни от рисковите групи са намерили трудова реализация чрез субсидирани работни места – 71 по програми и мерки за заетост и 231 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020-2027. Агенцията по заетостта отчита, че 120 безработни и заети са включени в различни обучения, а 218 души са завършили започнатото вече обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Равнището на регистрираната безработица в страната през септември е 5,3%. Запазва се същата стойност като през август. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 149 878, като повишението спрямо миналия месец е с 528 лица, информира още Агенцията по заетостта.

Регистрирани са нови 22 126 безработни лица в бюрата по труда през месец септември. Те са с 3213 повече от предходния месец и със 188 по-малко спрямо регистрираните през септември 2022 г. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 3472 неактивни за пазара на труда лица.

Отчита се спад на обявените от работодателите свободни работни места през септември. В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар заявиха 10 753 свободни работни места при 11 988 през август. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (25,3%).

Сред най-търсените професии през септември са: преподаватели; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт и др.

През октомври Агенцията по заетостта организира през октомври 84 събития в цялата страна. Инициативата е под наслов „Да работиш (е) яко!“.

Борислава Бабиновска/БТА