По време на церемонията седем от най-активните младши посланици от мездренската гимназия и техните ръководители - старшите посланици Йоана Константинова, преподавател по английски език, и Данаил Димитров, преподавател по история и цивилизация, получиха специален плакет и сертификати за успешно участие в Програмата.

Останалите три учебни заведения, които ще посетят Европейския парламент в Страсбург през месец февруари следващата година, са ПГ по икономика и туризъм "Алеко Константинов" - Велинград, Немската езикова гимназия "Гьоте" - Бургас и СУ "Христо Ботев" - Тутракан.

Като допълнителна награда за добрата работа в рамките на инициативата Бюрото на Европейския парламент в България награди посланиците от тези четири училища с участие в Програма "Евроскола" на Европейския парламент.

Преподаватели от други 5 учебни заведения ще имат възможност да станат част от международен учителски семинар в Брюксел, организиран от Европейския парламент и посветен на преподаването за Европа и нейните институции в училище. Това са ПМГ "Иван Вазов" - Димитровград, Спортното училище във Велико Търново, СУ "Никола Войводов" - Враца, СУ "Д-р Петър Берон" - Свиленград и Националната финансово-стопанска гимназия - София.