Районната здравноосигурителна каса във Враца започва новия договорен процес с изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки. До 3 май ще се приемат заявления за сключване на допълнителни споразумения и договори с лечебни заведения за работа по реда на Националния рамков договор за медицински дейности за 2015 г. и Решението за 2016-та. Директорът на РЗОК в срок до 30 дни от подаване на зявлението сключва договори с изпълнителите, които отговарят на условията и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ.

Изпълнителите на болнична помощ, които ще реализират дейности по клинични пътеки, клинични процедури, амбулаторни процедури и комплексно диспансерно наблюдение, могат да подават заявления за сключване договор или на допълнителни споразумения.

За улеснение на всички договорни партньори и предвид краткия срок за подаване на заявленията, здравната каса е изготвила типови образци на документите за договаряне и при поискване от страна на лекарите те ще им бъдат предоставени. Документи за сключване на договори се подават само в РЗОК-Враца.