Това е безпрецедентен случай в областта на местното самоуправление в България, коментираха запознати, което е грубо нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

Председателят на Общински съвет - Мездра Яна Нинова заяви, че ще търси правата си по съдебен ред.