Ето защо, на основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, съветникът Ивайло Тошев отправя към кмета Генади Събков, следните актуални въпроси:

1. Какви превантивни мерки са предприети от Община Мездра за недопускането или намаляване на риска от бедствия за защита живота, здравето, имуществото на населението и инфраструктурата през 2017-2018 г.?

2. Предвижда ли Община Мездра допълнително укрепване и почистване на речните корита?

3. В какво състояние са язовирите и прилежащите към тях съоръжения (преливници и основни изпускатели) - собственост на Община Мездра?

4. В какво състояние се намират свлачищата, регистрирани на територията на община Мездра?

5. Каква организация е създадена по планиране на защитата на населението при възникване на бедствена ситуация, свързана с усложнената зимна обстановка? Какви финансови средства са предвидени за финансиране на мероприятията по подготовката на есенно-зимния сезон 2017-2018 г. и какви са определените средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи?

6. Има ли сключен договор с фирма, която ще поддържа общинската пътна мрежа през есенно-зимния сезон 2017-2018 г. и ако има, коя е тя?

7. Каква е готовността и каква организация е създадена от Община Мездра за снегопочистването на територията на града и населените места през есенно-зимния сезон 2017-2018 г.?

Освен устен отговор от кмета на общината, вносителят на питането настоява и за писмен отговор на поставените въпроси.

Ноемврийската сесия на Общински съвет - Мездра е днес от 16:00 часа и ще бъде предаване директно по Телевизия "Враца".