В него влизат 548 училища от 192 населени места във всички 28 области на страната, което е с 6 повече от миналата година. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Учебните заведения са определени за иновативни от Комисията за иновативните училища към Министерство на образованието и науката след разглеждане и оценка на представените от кандидатите училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в съответните проекти.

Освен ИОУ Св. св. Кирил и Методий“ - Мездра, статут на иновативни училища за учебната 2023/2024 г. получават още 12 учебни заведения в област Враца: СУ „Козма Тричков“, ОУ „Васил Левски“, ПТГ „Н. Й. Вапцаров“, ПГТР и ПГ „Димитраки Хаджитошин“ - Враца, ПГО „Елисавета Багряна“, НУ „Цани Гинчев“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Г. С. Раковски“ - Бяла Слатина, СУ „Христо Ботев“ - Козлодуй и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - Оряхово.