Днес 10 172 граждани на Мездра ще могат да упражнят правото си на глас в 14 секции, а в останалите населени места 6 993 избиратели ще гласуват в общо 28 секции, от които 2 в село Зверино и по 1 във всяко едно от 26-те села.

В мездренското село Зверино секционната избирателна комисия не е успяла да пусне машината. След проверка от техник, проблемът е отстранен и се гласува машинно.