За да имат право на компенсация, семействата с малки деца трябва да отговарят на 5 условия, предвижда проектът на наредбата:

Детето да е кандидатствало за място в общинска ясла или яслена група в района по настоящия си адрес, но не е прието поради липса на свободни места;

Да не е записано в такава ясла;

Общината да не е предложила друго място поради липса на такива места във всички общински ясли и яслени групи в прилежащия район;

Да не се използва отпуска по майчинство;

Родителите да не получават подпомагане от държавата или по европейска програма за отглеждане на дете, като детските добавки не се считат за такава помощ.

Къде е най-осезаема липсата на детски ясли и детски градини

Предвидено е да се компенсират деца, навършили тримесечна възраст за периода до 1-ви септември на годината, в която навършват 3 години.

Парите могат да се използват за покриване на разходи при посещение на частна ясла, а също и при сключен договор с детегледачка. Изплащането на компенсации по така предложения ред ще се прилага със задна дата от юни.


Източник: vesti.bg