До извънредния вот се стигна след като Административният съд – Враца касира изборите, а Върховният касационен съд потвърди решението му. Делото бе образувано след две жалби - от Красимир Богданов, представляващ местна коалиция и Красимир Петров, кандидат за кмет на селото от същата коалиция. По време на делото бяха открити нарушения при определяне на броя недействителни гласове, при попълване на протокола на Секционна избирателна комисия №100 и при окомплектоването на изборните книжа и материали.

Още вечерта, след втория тур, по време на видеонаблюдението при преброяването на бюлетините, на камерата се видя намеса на външни хора, което доведе до скандали в секцията, а три от бюлетините бяха обявени за недействителни. Впоследствие се оказа, че разликата между първия - Росен Петков, и втория – Красимир Петров, е точно три гласа.