Интерактивната площадка по безопасност на движението е изготвена по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата” – 2020 година. Чрез нея ще се подобри дворното пространство и ще се създадат условия за практическо приложение на знанията по БДП.

Мероприятието бе открито от учителя по история Данаил Димитров, който представи гостите. Тържественото откриване направиха секретарят на община Мездра - инж. Светлана Мицева и директорът на училището Мариела Горанова. Те прерязаха лентата, а по традиция за успех, директорът плисна менче с вода.

За MediaNews, Мариела Горанова сподели, че площадката е с размери 11/6, като към нея има изградена площадка във физкултурния салон, която ще се използва при лошо време. Тя допълни, че реализирането на този проект ще даде на учениците знания и умения за безопасно поведение на пътя.

Четвъртокласничката Елизабет Виталиева поздрави гостите със стихотворението „Светофар”.

Марио и Александър направиха демонстрация с велосипеди, с която завърши събитието.

За MediaNews те споделиха, че площадката е полезна за всички. На нея децата по-лесно ще научават как да се движат по пътното платно, кога се спира на светофар и пешеходна пътека и кога се тръгва.

Останалите гости на събитието бяха главният експерт в Общината Велислава Маринова, инспекторът от РУ- Мездра Галин Тодоров и инспекторът Детска педагогическа стая – Даниела Стоянова.