Научни ръководители на разкопките са доц. д-р Андрей Аладжов и д-р Калин Маджаров от Националния археологически институт с музей при БАН. В екипите участват и археолозите Мирослав Марков от Регионалния исторически музей Монтана и Валери Стоичков от Исторически музей Лом.

Открити са глинени съдове, монети от ІІІ и ІV век, фибули, сребърна обица, съобщи доц. Аладжов. Археолози проучват над 40 обекта в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново и други, които се намират по трасето на газопровода "Турски поток". Разкопките започнаha на 1 април и трябва да приключат до 15 юни.

Само на територията на Видинска област ще се работи на 15 нови археологически обекта, които никога не са били проучвани. В работата участват около 100 археолози и близо 500 работници. Обектите са на територията на общините Кула, Грамада и Димово.

Проучванията се финансират от инвеститора "Булгартрансгаз". Фирмата ще строи големия инфраструктурен проект "Разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България от турско-българска граница до българско-сръбска граница".

Работата по археологическите проучвания бе възложена на Националния археологически институт с музей към БАН.