ННарастване на криминалната престъпност в община Мездра през 2015 г. с 22 % в сравнение с предходната година отчита Районното управление на полицията. Регистрираните през миналата година престъпления са с 55 повече спрямо 2014 г. - 351 срещу 296. Това се дължи основно на увеличението на транспортните престъпления, които са със 78 повече от 2014 г. В сравнение с останалите районни управления в областта мездренската полиция е на четвърто място по общ брой заявителски материали - 447, в челната тройка са Враца, Бяла Слатина и Козлодуй.

По процент разкриваемост на криминалните престъпления - 68,4%, РУ на МВР - Мездра се нарежда на второ място във Врачанско, като разкриваемостта на местно ниво е с 12 пункта по-висока от средната за областта. Ако обаче се изключат разкритите пътно-транспортни престъпления, то разкриваемостта за отчетния период е 55,4 на сто, докато през 2014 г. този процент е бил малко по-висок „Това налага да се засили активността на полицейските служители за разкриване на престъпленията от т. нар. битова престъпност, което е един от приоритетите в работата ни”, се казва в анализа за дейността на управлението.

Традиционно най-голям е делът на престъпленията срещу собствеността, като през 2015 г. са регистрирани 160 такива престъпления. От тях са разкрити по-малко от половината - 71. Преобладават кражбите - 141, от които са разкрити едва 53, което на практика означава, че почти 2/3 остават неразкрити.

Сред домовите кражби най-характерни са т. нар. апартаментни кражби от жилищни блокове - през миналата година в Мездра са регистрирани 4 такива случая, при които са задигнати преносими компютри, пари, бижута и др. вещи. По линия на имуществените престъпления преобладават кражбите на вещи от цветни и черни метали, по-рядко - битова техника, от необитаеми вили, къщи или гаражи в селските и вилните райони.

Има и няколко случая на взломни кражби от търговски обекти, предимно смесени магазини по селата, както и две посегателства срещу метални каси - в пощенската станция в Лик и в бензиностанция „Пим ойл” на международния път Е-79 при Руска бела, извършителите на които все още не са установени.

Увеличение се наблюдава и при престъпленията против личността: 14 през 2015 г., спрямо 11 по-миналата година. От тях са разкрити 12. Няма убийства, отвличания и изнудвания - има обаче две блудства и 9 случая на нанасяне на телесни повреди.
Регистрирани са и две престъпления с окраска „грабежи” - става дума за т. нар. пиянски свади, като и двете са разкрити.


Има и няколко случая на взломни кражби от търговски обекти, предимно смесени магазини по селата, както и две посегателства срещу метални каси - в пощенската станция в Лик и в бензиностанция „Пим ойл” на гл. път Е-79 при Руска бела, извършителите на които все още не са установени.

Увеличение се наблюдава и при престъпленията против личността: 14 през 2015-та, спрямо 11 по-миналата година. От тях са разкрити 12. Няма убийства, отвличания и изнудвания - има обаче две блудства и 9 случая на нанасяне на телесни повреди.
Регистрирани са и две престъпления с окраска „грабежи” - става дума за т. нар. пиянски свади, като и двете са разкрити.