Изплащанията ще стават, както следва:

Възнагражденията ще се изплащат във фоайето на Градската концертна зала във Враца и се получават лично, при представяне на удостоверение от Общинската избирателна комисия и на лична карта.