Не се предвиждат промени в данъчната политика, но се отчита предвиденото увеличение на акциза на цигарите, което ще доведе то тяхното увеличение в началото на 2017 г. Осигурителната вноска за пенсия се увеличава с 1%.

Вчера Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на България за 2017 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Министерството на финансите очаква дефицит в бюджета от 1,4% от БВП, 1% през 2018 г. и 0,5% от БВП за 2019 г.

Министерството на финансите прогнозира общите приходи в бюджета за 2017 г. да са 21 915 005,4 хил. лева. От тях данъчните приходи да са 19 221 646, 7 хил. лева. Предвижда се от плащане на Корпоративен данък да се съберат 1 973 900,0 хил. лева, от доходи на физическите лица - 3 037 000,0 хил. лева, от плащане на ДДС - 8 783 500,0 хил. лева и от акцизи - 5 038 000,0 хил. лева.

Разходите в бюджета са 11 334 883,1 хил. лева, а нетните трансфери към общини и институции - 10 501 399,5 хил. лева. Трансферът към съдебната власт е 900 млн. лева, а по бюджета на Народното събрание - 500 млн. лева. Трансферът към Държавното обществено осигуряване е 4 723 575,8 хил. лева, а към Националната здравноосигурителна каса - 1 158 086,0 хил. лева.

Приоритетите в Бюджет 2017 са фокусирани върху мерки, свързани с насърчаване на реформите в сектор "Образование", поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и развитие на отбранителните способности на страната, подобряване на функционирането на системата на здравеопазването, както и изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, посочват от министерството на финансите.

Източник:Dariknews.bg