Предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото, добитото месо от собствени животни може да се съхранява само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70°С, достигнати във вътрешността на късовете месо.

След изтичане на срока за доброволно клане на прасета, т. е. от днес, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Областна дирекция "Безопасност на храните" - Враца ще пристъпи към принудително умъртвяване на домашните прасета в обособената 20 км зона.

Кметската заповед е издадена във връзка с проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет и взетите на него решения относно превенция срещу разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМС и Писмо с изх. №06-00-148/ 30.07.2019 г. на заместник-областния управител на Враца Робертино Маринов.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложена на председателя на Общинската епизоотична комисия Севдалина Джамбазка, секретар на Община Мездра.

messages.your-oppinion

Одобрявате ли умъртвяването на домашни прасета в област Враца, като мярка срещу Африканската чума?