Досега частично е подменена изолацията по извод "Копяновец", от който се захранват Елисейна и Ребърково, извършена е подмяна на стълбове, прочистване на сервитутната зона на електропровода. В края на 2018 г. е извършена термовизионна и ултразвукова диагностика на съоръжения по извод "Копяновец", в резултат на която до края на юли тази година в отделни участъци ще бъде подменена изолацията, ще бъде прочистена и просека в сервитутната зона, ще бъдат монтирани два комутационни апарата с дистанционно управление на данните.

Преди есенно-зимния сезон 2018/2019 е направен извънреден обход и щателен оглед на съоръженията по електропоровод "Рашов дол". Предстои да бъде извършена термовизионна и ултразвукова диагностика на съоръженията в района.

От дружеството съобщават, че за повишаване качеството на електрозахранването в района и съкращаването на времето за локализация на авариите са монтирани два сигнализатора за земни и къси съединения с дистанционно управление на данните.

Въведени са в експлоатация три дистанционно управляеми товарови прекъсвача, извършена е профилактика на трансформаторните постове, проверени са съществуващите и са монтирани нови заземители и нови електромерни табла, подменена е изолацията на електропровода, направена е проверка на мостови връзки, регулирани са проводници.

Същевременно дружеството е извършило и редица строително-монтажни дейности, се казва още в писмото, като се посочва реконструкцията на мрежата за ниско напрежение в селата Оселна, Игнатица и Елисейна. Продължава работата по подмяната на изолацията на електропровода "Рашов дол".

В ЧЕЗ приоритетно планират през второто полугодие на 2019-та да бъде направена цялостна модернизация на възлова станция "Елисейна", при което ще бъде подменено енергийното оборудване и въведена система за дистанционно управление и ремонт.

Освен посочените мерки, дружеството предвижда монтаж на нови 5 комутационни апарата с дистанционно управление на данните и хидроизолация на трафопост "1 Зверино".