Целта на конкурса е с примерът на делата на св. Софроний Врачански, които възраждат и укрепват България като държава на духа, да се насочи вниманието на децата и учениците към истинските духовни ценности и непреходни християнски добродетели, които ще ги облагородят, извисят и утвърдят в любовта към Бога и ближния.

Участниците в конкурса могат да творят в два раздела:

Първи раздел: "Изобразително изкуство"

Жанров обхват: иконопис, живопис и графика.

Формат, материали и техника: по избор.

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

● I-ва възрастова група - 5 и 6-годишни деца от подготвителните групи на детските градини;

● II-ра възрастова група - 1-4 клас;

● III-та възрастова група - 5-7 клас;

● IV-та възрастова група - 8-12 клас.

Втори раздел: "Литература"

Жанров обхват: поезия, проза (разказ или есе).

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

I-ва възрастова група - 5-7 клас;

II-ра възрастова група - 8-12 клас.

Всеки участник може да участва и в двата раздела с по едно авторско произведение, създадено специално за конкурса.

Всяка конкурсна творба трябва да съдържа следната информация:

● трите имена на участника, възраст;

● клас, училище, школа;

● точен адрес и телефон за връзка с родител или ръководител.

Творбите се изпращат на адрес: 3000 Враца, ул. „Христо Ботев“ № 4 във Врачанската света митрополия или на e-mail: mitropolia.vraca@gmail.com

За контакти: ставрофорен иконом Николай Костадинов, тел.: 0879 80 30 25.

Комисиите по оценяване в двата раздела се определят от организаторите на конкурса. В двата раздела ще бъдат връчени грамоти и предметни награди на участниците, класирани на първо, второ и трето място.

Творческият конкурс е иницииран от Врачанската света митрополия, съвместно с Областна администрация - Враца и Регионалното управление на образованието - Враца.