В края на юни на територията на Природен парк "Врачански Балкан“ бе опръстенено първото от новоизлюпените белоглави лешоядчета. Алпинистите Ясен Дюлгеров и Димитър Ралев маркираха малкото с метален и цветен пръстен.

Опръстеняването е метод за изучаване на птиците, при който те биват маркирани чрез поставяне на пръстени с уникален идентификационен код на краката им. Кодът се вписва в база данни заедно с информация за екземпляра, времето и мястото на улавянето му, а птиците се връщат на свобода.

При следващо улавяне опръстенените екземпляри могат да бъдат идентифицирани по кода на пръстените, а в базата данни да се добавят новите данни за него. Събраните данни се анализират и дават важна информация за множество аспекти от живота на птиците. Като цяло маркирането на малки белоглави лешояди в гнездата е трудно, бавно, рисковано и скъпо начинание. Поради това маркирането на други птици няма да бъде извършено.

Тази пролет в Природен парк "Врачански Балкан се излюпиха четири бебета-лешоядчета. Те са наследници на четири от десетте загнездили през пролетта двойки белоглави лешояди.

Източник: Врачански Балкан